Liên Hệ

Chi nhánh 1  : 14 Nguyễn Khuyến – Vĩnh Hải – Nha Trang

Chi nhánh 2  : 41b Quang Trung – Lộc Thọ – Nha Trang

EMAIL          : pbshop.vn@gmail.com

HOTLINE      : 0901.904.901

Giờ làm việc  : 8:00 – 21:45 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Chi nhánh 1  : 14 Nguyễn Khuyến – Vĩnh Hải – Nha Trang

Chi nhánh 2  : 41b Quang Trung – Lộc Thọ – Nha Trang